POGOJI IN DOLOČILA

Zadnja posodobitev: 3. 12. 2021

INFORMACIJE O NAS

Ti pogoji uporabe (»Pogoji«) urejajo vašo uporabo naše spletne platforme, si.treated.com (»spletno mesto«), ki je v lasti, upravljanju in pod nadzorom Webcare Group Ltd t/a treated.com, kot tudi storitve in izdelki, ki so na voljo uporabnikom storitev prek spletnega mesta.

Smo družba Webcare Group Ltd t/a treated.com, podjetje, ki je registrirana v Angliji in Walesu s številko podjetja 06790962 in našim registriranim sedežem na enoti 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Združeno kraljestvo, BL2 2HH (“Upravljalec”, “mi"ali "nas"). Odgovorni smo za delovanje strani.

Sodelujemo z različnimi zdravstvenimi delavci (»ponudniki«) pri zagotavljanju spletnih zdravstvenih posvetovanj na daljavo, izdaji zasebnih receptov, dobavi in pošiljanju izdelkov ter varnem pošiljanju sporočil med njimi in uporabniki storitev.

DEFINICIJE IN RAZLAGA

"Izdelki" pomenijo zdravila, ki so na voljo prek spletnega mesta.

"Ponudnik" ali "Ponudniki" pomeni: (i) registrirane zdravnike, ki zagotavljajo zdravstvene storitve, ki jih pridobite prek spletnega mesta; in (ii) registrirane lekarne, ki zagotavljajo farmacevtske storitve ter dobavljajo in odpošiljajo izdelke, ki jih pridobite prek spletnega mesta.

»Storitve« pomeni medicinske in farmacevtske (klinične) storitve, ki se izvajajo prek spletnega mesta, ter storitve platforme, s katerimi dostopate in uporabljate spletno mesto, ko pridobite takšne medicinske in farmacevtske (klinične) storitve.

»vi« in »vaš« pomeni vas, vaše vzdrževane družinske člane, če obstajajo, in katerokoli drugo osebo, ki dostopa do vašega uporabniškega računa (»pacientov račun«).

Za besede »vključuje«,”vključujejo”, “vključno” se šteje, da sledijo besede »brez omejitev«; beseda "ali" ni izključujoča; in besede "tukaj”,"od tu","s tem”,"po tem" se nanašajo na te pogoje kot celoto.

DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje in se prepričate, da jih razumete. Če želite dostopati do izdelkov ali storitev prek spletnega mesta, se boste morali strinjati s temi pogoji. Če teh pogojev ne sprejmete, ne boste imeli dostopa do izdelkov ali storitev prek spletnega mesta.

S klikom na »sprejmi« potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli vse pogoje in določila, ki jih vsebujejo ti pogoji in naša politika zasebnosti.

Izdelki in storitve, ki so dostopni prek spletnega mesta, so namenjeni dostopu uporabnikov storitev, ki imajo stalno prebivališče v državi članici Evropske unije. Vaša odgovornost je, da preverite, ali je dostop do izdelkov in storitev v vaši državi članici takonit.

Brez uporabnikov, mlajših od 18 let: za dostop do spletnega mesta izjavljate in jamčite, da ste stari najmanj 18 let in da ste sposobni skleniti zavezujočo pogodbo, ki ustvarja pravne obveznosti v skladu z zakonodajo vaše države članice.

Če ste mlajši od 18 let, se ne poskušajte registrirati na spletnem mestu ali nam posredovati kakršnihkoli osebnih podatkov o sebi.

Če ne glede na določbo 3.5 zberemo osebne podatke osebe, ki je mlajša od 18 let, bomo te podatke nemudoma izbrisali.

Če menite, da smo zbrali osebne podatke od nekoga, ki je mlajši od 18 let, nas kontaktirajte.

STORITVE

Ponujene storitve

 1. Upravljalec ponuja spletno komunikacijsko platformo za ponudnike in uporabnike storitev, ki se prek spletnega mesta povežejo z uporabo asinhrone telekomunikcijske tehnologije, videa in drugih komunikacijskih orodij. Spletna stran omogoča komunikacijo med ponudniki in uporabniki storitev, da se omogoči zagotavljanje storitev in izdelkov.
 2. Vsak ponudnik dostopa do spletnega mesta kot načina komuniciranja z uporabnikom. Vse zdravstvene nasvete, ki jih prejmete od ponudnika prek storitve, zagotavlja ta ponudnik in ne upravljalec.
 3. Potrjujete, da se na nasvete ali informacije, ki jih zagotovi ponudnik prek spletnega mesta in storitve, zanašate izključno na lastno odgovornost in v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, prevzemate odgovornost za vsa s tem povezana tveganja.
 4. Do določenih ponudnikov boste lahko dostopali na podlagi informacij, ki jih posredujete spletnemu mestu.
 5. Pred izdajo recepta lahko uporabimo usposobljene zdravnike, ki opravijo predhodno oceno vašega posvetovanja, in vas lahko zaprosimo za dodatne informacije, preden zdravnik, ki predpisuje recept, sprejme končno odločitev.
 6. Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede vaših individualnih potreb in zdravstvenih stanj, se morate vedno posvetovati s svojim usposobljenim zdravstvenim delavcem. Vse informacije, ki jih zagotovi upravljalec ali so povezane s komunikacijami, ki jih upravljalec podpira, so namenjene zgolj splošnim informacijam. Vaše interakcije s ponudniki prek spletnega mesta niso namenjene nadomestitvi vašega odnosa z vašimi rednimi kvalificiranimi zdravstvenimi delavci.

Upravljalec ne zagotavlja zdravstvene oskrbe ali svetovanja

 1. Upravljalec ne zagotavlja zdravstvenih ali farmacevtskih (kliničnih) nasvetov ali oskrbe.
 2. Vsebina na spletnem mestu in v storitvah, vključno z besedilom, kopijo, avdio, video, fotografijami, ilustracijami, grafikami in drugimi vizualnimi elementi, je zgolj informativne narave in ne predstavlja kliničnega nasveta, diagnoze, zdravljenja ali kakršnakoli priporočila upravljavca.
 3. Ponudniki so zdravstveni delavci, ki so registrirani v okviru svojih pristojnosti. Ponudniki so izključno odgovorni za kakovost in ustreznost klinične oskrbe in nasvetov, ki vam jih nudijo.
 4. Upravljalec ne priporoča ali podpira nobenih posebnih ponudnikov, testov, zdravnikov, lekarn, zdravil, izdelkov ali postopkov.
 5. Upravljalec na noben način ne zagotavlja pravnih nasvetov ali predstavljanj v zvezi s kakršnimikoli pravnimi vprašanji,, povezanimi z nasveti, informacijami, blagom ali storitvami, ki jih ponuja ponudnik, med drugim vključno z obveznostmi glede skladnosti ali ukrepi, potrebnimi za upoštevanje kakršnihkoli predpisov.
 6. Upravljalec ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev glede usposabljanja ali spretnosti kateregakoli ponudnika, ki zagotavlja storitve in izdelke prek spletnega mesta.

Ni za nujne primere

 1. Storitve in izdelki, ki so dostopni prek spletnega mesta, niso primerni za nujno medicinsko oskrbo. ČE STE V ŽIVLJENJSKI NEVARNOSTI, MORATE NEMUDOMA KONTAKTIRATI NACIONALNO ALI LOKALNO ŠTEVILKO ZA NUJNE PRIMERE.
 2. Ne smete zanemariti ali odlašati z iskanjem zdravniškega nasveta na podlagi česarkoli, kar je ali ni prikazano na spletnem mestu.
 3. Poiskati morate nujno pomoč ali nadaljnjo oskrbo, kadar vam to priporoča ponudnik ali kadar je to drugače potrebno.
 4. Še naprej se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom in drugimi zdravstvenimi delavci, kot vam jih priporočajo oni ali ponudnik teh storitev.
 5. Vedno poiščite nasvet zdravnika ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca glede vprašanj, ki jih imate v zvezi z zdravstvenim stanjem, in preden prenehate, začnete ali spremenite katerokoli zdravljenje.

Tveganja storitev telezdravja

 1. Z uporabo storitev se zavedate morebitnih tveganj, povezanih s storitvami telezdravja, ki med drugim vključujejo naslednje:
  1. posredovane informacije morda ne bodo zadostne (npr. slaba ločljivost slik), da bi omogočile izvajalcu, da sprejme ustrezne zdravstvene odločitve;
  2. zaradi okvar elektronske opreme lahko pride do zamud pri ocenjevanju ali zdravljenju;
  3. pomanjkanje dostopa do vaše zdravstvene dokumentacije lahko povzroči neželene interakcije z zdravili ali alergijske reakcije ali druge napake pri presoji; in
  4. čeprav elektronski sistemi, ki jih uporabljamo, vključujejo omrežne in programske varnostne protokole za zaščito zasebnosti in varnosti zdravstvenih podatkov, lahko ti protokoli odpovedo in povzročijo kršitev zasebnosti vaših zdravstvenih podatkov.

Politika predpisovanja receptov

 1. Upravljavec ne podpira nobenega posebnega izdelka.
 2. Če ponudnik predpiše izdelek, bo omejil njegovo dobavo na podlagi ustreznih nacionalnih predpisov ali predpisov EU in bo predpisal le izdelek, ki ga določi po lastni klinični in strokovni presoji.
 3. Upravljalec ne zagotavlja, da vam bo recept izdan.
 4. Ponudniki bodo predpisali le izdelek, ki ima dovoljenje za promet v EU ali nacionalno dovoljenje za promet za zadevno državo članico.
 5. Glede na nacionalno zakonodajo in predpise zadevne države članice, v kateri se nahajata ponudnik in vi, bodo recepti izdani na enega od naslednjih načinov:
  1. neposredno vam po elektronski pošti ali kako drugače;
  2. lekarni ponudnika, ki se nahaja v vaši državi članici stalnega prebivališča, pod pogojem, da je recept mogoče poslati po elektronski pošti ali na kakršenkoli drug elektronski ali drug način; ali
  3. lekarni ponudnika, ki se nahaja v katerikoli drugi državi članici, pod pogojem, da ima zakonsko dovoljenje za pošiljanje izdelkov na ustrezno
   destinacijo.
 6. Pred oddajo vsakega naročila boste obveščeni o možnostih dobave na recept, ki so na voljo v vaši državi članici.
 7. Če zavrnete katero od možnosti dobave na recept, ki so opisane v točki 4.5.5, ne boste mogli dokončati svojega naročila in boste morali predpisani izdelek pridobiti na druge načine.
 8. Ponudniki si pridržujejo pravico, da vam zavrnejo dostop do storitev in izdelkov, če po svoji izključni klinični presoji menijo, da gre za dejansko ali potencialno zlorabo storitev ali izdelkov.
 9. Potrjujete in se strinjate, da so vsi recepti, ki jih pridobite od ponudnika, izključno za vašo osebno uporabo.
 10. Strinjate se, da boste v celoti in natančno prebrali vse zagotovljene informacije in oznake o izdelkih ter da se boste v primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z receptom obrnili na zdravnika ali farmacevta.

Izdelek ni zavarovan

 1. Upravljavec ni zavarovalnica, storitve niso zavarovalni produkti in zneski, ki jih plačate upravljalcu, niso zavarovalne premije. Če želite kakršnokoli zdravstveno ali drugo zavarovanje, boste morali takšno zavarovanje kupiti ločeno ali se prepričati, da imate dostop do javnega zdravstvenega sistema ali ste upravičeni do njega v državi članici stalnega prebivališča.
RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV

Spletno mesto in storitve so na voljo samo uporabnikom storitev, ki imajo stalno prebivališče v državi članici Evropske unije. Dostop in uporaba spletnega mesta ali storitev je omejena izključno na uporabnike, ki se nahajajo v državi članici Evropske unije, kjer so storitve na voljo.

Storitve niso na voljo uporabnikom storitev, ki se nahajajo zunaj Evropske unije. Dostop do spletnega mesta ali storitev iz držav, kjer je vsebina spletnega mesta nezakonita ali kjer ne ponujamo storitev, je prepovedan.

Izjavljate, da niste oseba, ki ji je v skladu z zakonodajo Evropske unije ali drugo veljavno nacionalno zakonodajo države članice prepovedana prijava na storitve ali prejemanje storitev.

ZASEBNOST

Strinjate se, da informacije, ki jih posredujete v zvezi s storitvami, izdelki in spletnim mestom, ureja naša politika zasebnosti, ki je s sklicevanjem vključena in podtane del teh pogojev.

NAROČANJE IN NAKUP STORITEV

Pogoji naročnine

 1. Če v zvezi z določenimi storitvami in izdelki kupite naročnino, je vaša naročnina neprekinjena in se samodejno podaljša ob koncu ustreznega naročniškega obdobja, razen če naročnino prekinete pred koncem trenutnega naročniškega obdobja s klikom na mirovanje v svojem profilu pacienta.
 2. Cena vaše naročnine se lahko občasno spremeni in v takih okoliščinah si bomo po najboljših močeh prizadevali, da vas o morebitnih spremembah cene obvestimo vnaprej. Spremembe cene bodo začele veljati z začetkom naslednjega naročniškega obdobja po datumu spremembe cene. V skladu z veljavno zakonodajo se z novo ceno strinjate tako, da nadaljujete z uporabo storitev ali sprejmete izdelke, potem ko sprememba cene začne veljati. Če se s spremembo cene ne strinjate, imate pravico zavrniti spremembo tako, da se odjavite iz naročniškega razmerja preden sprememba cene začne veljati.

Tipografske napake in napačne cene

 1. V primeru, da je katerakoli cena, navedena na spletnem mestu, napačna zaradi tipkarske napake ali napake v informacijah o cenah, prejetih od tretje osebe, imamo pravico zavrniti ali preklicati vsa oddana naročila po tej napačni ceni. Imamo pravico zavrniti ali preklicati vsa taka naročila ne glede na to, ali je bilo naročilo potrjeno in ali je bil vaš račun pacienta bremenjen. Če je bil vaš uporabniški račun že bremenjen za nakup in je vaše naročilo preklicano, bomo vašemu računu nemudoma pripisali dobroimetje za znesek bremenitve.

Spletna plačila 

 1. Ko kupujete storitve in izdelke prek spletnega mesta, je skupna cena, ki jo plačate, sestavljena iz naslednjega:
  1. cene, ki jo je treba plačati za zdravstveno storitev;
  2. cene, ki jo je treba plačati za farmacevtsko storitev ter dobavo in pošiljanje/dostavo izdelka;
  3. cene, ki jo morate plačati za uporabo in dostop do spletnega mesta ter njegovih funkcij prek vašega uporabniškega računa v zvezi s temi medicinskimi in farmacevtskimi storitvami in izdelki; in
  4. vseh veljavnih davkov.
 2. Sprejemamo vse plačilne metode ali sisteme, ki so odobreni v Evropski uniji, vključno z direktno bremenitvijo (upoštevajte, da lahko pride do majhne zamude pri prvem plačilu, če izberete ta način plačila), debetnimi in kreditnimi karticami ter platformami tretjih oseb. Če se za transakcijo uporablja račun kreditne kartice, lahko pridobimo predhodno odobritev za znesek do višine zneska plačila. Če se prijavite na samodejno izvajanje ponavljajočih se plačil, bodo vsi stroški in pristojbine zaračunani uporabniški račun, ki ga določite med postopkom registracije na spletnem mestu. Če želite določiti drugo plačilno sredstvo ali če pride do spremembe, ki vpliva na vaše plačilno sredstvo ali sistem (npr. če želite spremeniti svojo kreditno ali debetno kartico), morate spremeniti svoje podatke na spletu. To lahko začasno zadrži vašo možnost spletnega plačevanja, medtem ko preverjamo vaše nove podatke o plačilu.
 3. če izvajate spletna plačila, izvajate in zagotavljate, da:
  1. so vsi podatki o plačilnem računu, ki jih posredujete, resnični, pravilni in popolni;
  2. da bo pristojna institucija poravnaa stroške, ki jih boste imeli;
  3. plačali boste stroške, ki vam bodo nastali v objavljenih zneskih, med drugim vključno z vsemi veljavnimi davki; in
  4. ste oseba, v imenu katere je bilo izdano plačilno sredstvo in ste pooblaščeni za nakup ali drugo transakcijo z ustreznim plačilnim sredstvom.
 4. svoj račun pacienta boste lahko dodali več načinov plačila kot možnost plačila, pri čemer bo eden od njih privzeta možnost. Če plačilo iz privzete možnosti ni odobreno ali je neuspešno, bomo samodejno poskusili sprejeti plačilo z enim od drugih načinov plačila, ki ste jih registrirali v svojem računu pacienta.

Soglasje za ponavljajoče se stroške

 1. Strinjate se in odobravate način plačila za samodejno zaračunavanje storitev in izdelkov v sklad t objavljenimi cenami na spletnem mestu, ki se lahko kadarkoli spremenijo. Če iz kakršnegakoli razloga ne moremo zagotoviti sredstev z vašege plačilnemetode, kar med drugim vključuje nezadostna sredstva na plačilnem računu ali nezadostne ali netočne podatke, ki ste jih predložili ob predložitvi elektronskega plačila, lahko izvedemo nadaljne ukrepe za izterjavo, vključno z uporabo pristojbin v zakonsko dovoljenem obsegu.
 2. To pooblastilo lahko prekličete tako, da se prijavite v svoj uporabniški račun (pacientov račun) in pred naslednjim načrtovanim podaljšanjem prekinete naročnino.

Samoplačniško s strani pacienta

 1. Storitve in izdelki so 100 % samoplačniški za naše paciente. S strinjanjem s temi pogoji potrjujete, da ne glede na to, ali imate javno ali zasebno zdravstveno zavarovanje, vaša zavarovalna polica morda ne bo krila stroškov storitev in izdelkov.
 2. Vaša odgovornost je, da poznate svoje ugodnosti in kako se bodo nanašale na vaša plačila dajatev, mi pa ne prevzemamo odgovornosti, da bi razumeli, poznali ali zavezovali določila in pogoje takega zavarovanja.
 3. sprejetjem teh pogojev se odločite za nakup storitev in izdelkov, ki morda krije vaša zavarovalna police ali pa ne, če bi te storitve pridobili pri drugem ponudniku. Z drugimi besedami, s tem ste nas in ponudnike pooblastili, da vaš nakup teh storitev in izdelkov obravnavamo, kot da ste nezavarovani pacient in se strinjate, da ste 100 % odgovorni za celotno plačilo navedene cene izdelkov in storitev. Zavedate se, da ni nobenega zagotovila, da bo vaša zavarovalnica plačala stroške izdelkov ali storitev, ki ste jih kupili prek spletnega mesta, in da morate v zvezi s tem opraviti vsa preverjanja, preden oddate naročilo ai opravite nakup ali naročnino.
 4. Za izdelke in storitve, ki ste jih naročili, vam bomo vnaprej sporočili stroške. S sprejetjem teh pogojev se strinjate, da boste te stroške v celoti plačali kot samoplačniški pacient, ki se je odločil, da ne bo uporabil ugodnosti iz zavarovalne police. Morda boste lahko izbirali med različnimi storitvami in njihovimi cenami. Izbrali ste storitve in ste pripravljeni prevzeti polno finančno odgovornost za takšno plačilo.

Pravica do odstopa / preklica

 1. Izdelki se lahko hitro pokvarijo ali jim poteče rok trajanja; zato jih ni mogoče vrniti, zamenjati ali povrniti kupnine. Vendar pa imate pravico, da izdelke razumno pregledate, kot bi to storili v trgovini, ne morete pa vrniti izdelkov, razen če jih vračate, ker so poškodovani ali okvarjeni.
 2. Za izdelke, ki niso zdravila, imate v skladu z določbami Direktive EU 2011/83 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov pravico preklicati vsako transakcijo, opravljeno prek spleta, v štirinajstih (14) dneh po zadevni transakciji. Prejete izdelke morate vrniti (14) dneh po prejemu, pri čemer se šteje, da je ta zahteva izpolnjena, če izdelke vrnete v štirinajstih (14) dneh po zadevni transakciji. V nobenem primeru ne smete vrniti nobenega izdelk, ki je bil odprt, in če mi ali katerikoli ponudnik prejmemo vrnjen izdelek, ki jj bil odprt, vam ne bomo povrnili stroškov. Enako velja za vse storitve, ki so bile opravljene pred vašo odpovedjo ali hkrati z njo.

Pošiljanje izdelkov

 1. Vse izdelke, ki so oglaševani na spletnem mestu, vam bo neposredno poslal ponudnik lekarn.
UPRAVIČENOST, DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA, VARNOST IN OMEJITVE

Strinjate se, da boste v celoti, natančno in po resnici ustvarili svoj uporabniški račun, med drugim tudi svoje ime, poštni naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in geslo, ki postane ID in poverilnice vašega uporabniškega računa. ID uporabniškega računa ali poverilnice so vaše osebne in ste izključno odgovorni za ohranjanje zaupnosti ID uporabniškega računa ali poverilnic, ter za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod takšnim ID-jem ali poverilnicami uporabniškega računa. Strinjate se, da boste komurkoli drugemu prepovedali uporabo ID-ja ali poverilnic vašega pacientovega računa in se strinjate, da nas boste nemudoma obvestili o kakršnikoli dejanski ali nepooblaščeni uporabi vašega ID-ja ali poverilnic vašega računa ali drugih varnostnih težavah, za katere boste izvedeli.

Prepovedano vam je kršiti ali poskušati kršiti varnost spletnega mesta, kar med drugim vključuje:

 1. dostop do podatkov, ki niso namenjeni temu uporabniku, ali prijava v strežnik ali račun,do katerega uporabnik ni pooblaščen;
 2. poskusa brez ustreznega dovoljenja sondirati, skenirati ali preizkušati ranljivost sistema ali omrežja ali kršiti varnostne ali avtentikacijske ukrepe; ali
 3. dostopa ali uporabe spletnega mesta ali kateregakoli njegovega dela brez dovoljenja, kar pomeni kršitev teh pogojev ali veljavne zakonodaje.

Za dostop do podatkov na spletnem mestu ali njihovo kopiranje, globinsko povezovanje do katerekoli funkcije ali vsebine na spletnem mestu, izogibanje glavi za izključitev robotov ali drugim ukrepom, ki jih lahko uporabljamo za preprečevanje ali omejevanje dostopa do spletnega mesta, ne smete uporabljati nobenih pajkov, robotov ali drugih avtomatiziranih sredstev katerekoli vrste.

Kršitve varnosti sistema ali omrežja lahko povzročijo civilno ali kazensko odgovornost. Preiskujemo lahko dogodke, ki bi lahko vključevali takšne kršitve, pri čemer lahko vključimo in sodelujemo z organi pregona pri preganjanju uporabnikov, ki so vpleteni v takšne kršitve. Strinjate se, da ne boste uporabljali nobene naprave, programske opreme ali podprograma, s katero bi poskušali posegati v pravilno delovanje spletnega mesta ali katerokoli dejavnost, ki se izvaja na spletnem mestu.

Če izberete ali prejmete uporabniško identifikacijsko kodo, geslo ali katerikoli drug podatek kot del naših varnostnih postopkov, morate te podatke obravnavati kot zaupne. Ne smete ga razkriti nobeni tretji osebi.

Imamo pravico, da kadarkoli onemogočimo katerokoli uporabniško identifikacijsko kodo ali geslo, ne glede na to, ki ste ga izbrali sami ali smo vam ga dodelili, ter vam odvzamemo dostop do spletnega mesta in vašega uporabniškega računa, če po našem razumnem mnenju niste upoštevali kateregakoli od teh pogojev. Če veste ali sumite, da vašo uporabniško kodo ali geslo pozna kdo drug kot vi, nas morate o tem nemudoma obvestiti na Kontaktirajte nas.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Ko uporabljate spletno mesto ali storitve ali nam pošiljate e-pošto, sporočila in drugo komunikacijo z namizja ali mobilne naprave, komunicirate z nami elektronsko.

Strinjate se, da od nas prejemate sporočila v elektronski obliki.

Strinjate se, da:

 1. je vse sporazume in soglasja mogoče podpisati elektronsko; in
 2. vsa obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, izpolnjujejo vse pravne zahteve, da so takšna sporočila in obvestila v pisni obliki.

vas mi in ponudniki lahko kontaktiramo preko telefona, pošte ali elektronski pošte, da preverimo podatke o računu. Od vas lahko zahtevamo dodatne informacije in vi se strinjate, da priskrbite te podatke, da bi zagotovili, da niste goljufivo ustvarili svoj račun. Če teh informacij ne priskrbite na zahtevan način v štirinajstih (14) dneh od zahteve, si pridržujemo pravico, da začasno prekličemo, prekinemo ali zavrnemo vaš dostop do in uporabo spletnega mesta in storitev, dokler nam ne posredujete informacij kot je bilo zahtevano.

SOGLASJE ZA PREJEMANJE KLICEV, BESEDILNIH SPOROČIL IN VIDEO SNEMANJA

Z navedbo vaše mobilne številke se strinjate, da vas operater ali nekdo drug v njegovem imenu kontaktira na mobilno številko, ki ste jo navedli, vključno s klici in besedilnimi sporočili, za prejemanje določenih informacij in komunikacije v zvezi z izdelki ali storitvami (npr. sledenje napredku, opomniki itd.) ali s spletnim mestom. Odjavo lahko potrdimo z besedilni sporočilom. Če se naročite na več vrst naših besedilnih sporočil, vas lahko odjavimo iz storitve, ki vam je nazadnje poslala sporočilo, ali odgovorimo na vaše STOP sporočilo tako, da vam pošljemo SMS z zahtevo za identifikacijo tistih storitev, ki jih želite ustaviti. Upoštevajte, da s preklicem soglasja nekatere funkcije spletnega mesta in nekatere storitve morda ne bodo več na voljo. Upoštevajte, da če prenehate prejemati naša besedilna sporočila, morda ne boste več prejemali pomembnih in koristnih informacij ter opomnikov o svojih storitvah.

LASTNIŠTVO SPLETNEGA MESTA IN POVEZANIH GRADIV, DODATNE OMEJITVE

Vse strani na spletnem mestu in kakršenkoli material, ki je na voljo za prenos, so last upravljavca ali njegovih dajalcev licenc ali dobaviteljev, odvisno od primera. Spletno mesto je zaščiteno z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

V skladu s temi pogoji in plačilom vseh veljavnih pristojbin vam podeljujemo preklicno, neprenosljivo (razen kot je določeno spodaj), osebno, neizključno licenco za uporabo različice objektne kode spletnega mesta.

Vse pravice, ki vam niso izrecno dodeljene v teh pogojih, so pridržane in jih obdržimo mi ali naši dajalci licenc, dobavitelji, založniki, imetniki pravic ali drugi ponudniki vsebine.

Niti spletnega mesta in storitev niti kateregakoli dela spletnega mesta in storitev ni dovoljeno reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati, obiskati ali kako drugače izkoriščati za kakršnekoli komercialne namene brez našega izrecnega pisnega soglasja. Brez našega izrecnega pisnega soglasja ne smete uokvirjati ali uporabljati tehnik uokvirjanja, da bi vključili katerokoli našo blagovno znamko, logotip ali druge lastniške informacije (vključno s slikami, besedilom, postavitvijo strani ali obliko). Brez našega izrecnega pisnega soglasja ne smete uporabljati meta oznak ali drugih "skritih besedil", ki uporabljajo naše ime ali blagovne znamke.

Spletnega mesta ali storitev ne smete zlorabljati. Spletno mesto in storitve lahko uporabljate samo v skladu z zakonom. Vsebine spletnega mesta, vključno z neomejenimi datotekami, dokumenti, besedilom, fotografijami, slikami, zvokom in videom ter kakršnimkoli materialom, do katerega se dostopa prek spletnega mesta ali je na voljo za uporabo ali prenos prek njega, ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati, reproducirati, objavljati, ali uporabljati v celoti ali deloma, razen za odobrene namene ali odobreni v pisni obliki pri nas. Brez našega izrecnega pisnega soglasja ne smete uokvirjati ali uporabljati tehnik uokvirjanja, da bi vključili kakršno koli ime, blagovne znamke, storitvene znamke, logotip, vsebino ali druge lastniške informacije (med drugim tudi slike, besedilo, postavitev strani ali obliko) operaterja ali globoke povezave do njih.

TOČNOST INFORMACIJ, FUNKCIONALNOST

Čeprav si prizadevamo zagotoviti celovitost in točnost spletnega mesta in opisov storitev, ne dajemo nobenih zagotovil, jamstev ali garancij glede pravilnosti ali točnosti spletnega mesta, opisov storitev in druge vsebine na spletnem mestu. Mogoče je, da spletno mesto vsebuje tipkarske napake, netočnosti ali druge napake ter da tretje osebe na spletno mesto vnesejo nedovoljene dodatke, izbrise in spremembe. Če se pojavi netočnost, nas o tem obvestite, da jo lahko popravimo.

Informacije na spletnem mestu se lahko spremenijo ali posodobijo brez predhodnega obvestila.

Poleg tega nismo odgovorni za informacije ali vsebino, ki jo na spletnem mestu objavi tretja oseba, ki ni povezana z operaterjem.

Pridržujemo si popolno in izključno diskrecijsko pravico glede delovanja spletnega mesta in storitev. Med drugim lahko umaknemo, začasno prekinemo ali opustimo katerokoli funkcionalnost ali funkcijo spletnega mesta ali storitev.

Nismo odgovorni za napake pri prenosu, poškodovanje ali ogrožanje informacij, ki se prenašajo prek lokalnih ali izmeničnih telekomunikacijskih operaterjev.

Nismo odgovorni za ohranjanje informacij, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali v zvezi s storitvami. Pridržujemo si pravico, da ohranimo, izbrišemo ali uničimo vso komunikacijo ali informacije, objavljene ali naložene na spletno mesto ali storitve v skladu z našimi internimi pravilniki o hrambi ali uničenju evidenc.

Slike izdelkov na spletnem mestu so zgolj ilustracije.

Izdelki se lahko razlikujejo od slik na spletnem mestu in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli zanašanje na točnost slik, uporabljenih na spletnem mestu.

Embalaža izdelkov se lahko občasno razlikuje od tiste, ki je prikazana na slikah na spletnem mestu.

Vsi izdelki, prikazani na spletnem mestu, ostanejo ves čas glede na razpoložljivost pri ustreznem ponudniku. Če izdelek, ki ste ga naročili, ni na voljo, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času in vam bomo takoj vrnili plačilo.

POVEZAVE NA DRUGA SPLETNA MESTA

Povezave do spletnih mest tretjih oseb na spletnem mestu so na voljo izključno za vaše udobje. Če uporabljate te povezave, zapustite spletno mesto. Teh spletnih mest tretjih oseb nismo pregledali in ne nadzorujemo in nismo odgovorni za ta spletna mesta, njihovo vsebino ali razpoložljivost. Zato ne podpiramo ali dajemo kakršnihkoli izjav o njih ali kakršnemkoli gradivu, ki ga najdemo, ali kakršnihkoli rezultatov, ki bi jih lahko pridobili z njihovo uporabo. Če se odločite za dostop do katerega od spletnih mest tretjih oseb, ki so povezane s spletnim mestom, to storite v celoti na lastno odgovornost.

Lahko se povežete z domačo stranjo spletnega mesta, če to storite na pošten in zakonit način ter ne škodi našemu ugledu ali ga izkoristite.

Povezave ne smete vzpostaviti na način, ki bi predlagal kakršnokoli obliko združevanja, odobritve ali potrjevanja z naše strani, če ne obstaja.

Ne smete vzpostaviti povezave do spletnega mesta na nobenem spletnem mestu, ki ni v vaši lasti.

Spletno mesto ne sme biti uokvirjeno na nobeno drugo spletno mesto, prav tako ne smete ustvariti povezave do kateregakoli dela spletnega mesta razen domače strani.

Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezovanje brez predhodnega obvestila.

PODATKI ZA UPORABNIKE

Če pošljete, naložite, objavite ali posredujete kakršnekoli zdravstvene podatke, zdravstveno anamnezo, stanja, težave, simptome, osebne podatke, obrazce za privolitev, dogovore, zahteve, komentarje, ideje, predloge, informacije, datoteke, videoposnetke, slike ali drugo gradivo nam ali spletnemu mestu (»Podatki o uporabniku«), se strinjate, da ne boste posredovali nobenih podatkov o uporabniku, ki:

 1. so lažni, netočni, obrekljivi, žaljivi, klevetnični, nezakoniti, nespodobni, grozeči, nadlegljivi, goljufivi, pornografski, škodljivi ali ki bi lahko spodbudili kriminalno ali neetično vedenje;
 2. krši zasebnost, avtorske pravice, blagovno znamko, poslovne skrivnosti ali pravice intelektualne lastnine katerekoli osebe ali subjekta; ali
 3. vsebuje ali prenaša virus ali katerokoli drugo škodljivo komponento.

Strinjate se, da ne boste kontaktirali drugih uporabnikov spletnega mesta prek nezaželene e-pošte, telefonskih klicev, poštnih sporočil ali kakršnegakoli drugega načina komunikacije.

Zastopate in jamčite nam in ponudnikom, da imate zakonsko pravico in pooblastilo, da posredujete vse uporabniške podatke nam in ponudnikom v uporabo, kot je določeno v tem dokumentu in kot zahtevamo mi in ustrezni ponudnik.

Strinjate se, da informacije, ki jih posredujete v zvezi s storitvami in spletnim mestom, ureja naš pravilnik o zasebnosti.

Strinjate se, da ne boste:

 1. dostopali do spletnega mesta ali uporabljali storitev na kakršenkoli nezakonit način ali za kakršenkoli nezakonit namen;
 2. objavili ali oddali: (i) sporočila pod lažnim imenom; ali (ii) kakršnekoli podatke, gradiva, vsebino ali informacije (vključno z nasveti in priporočili, vendar brez omejitev) (skupaj "Informacije"), ki so: (i) klevetniške, obrekljive, nespodobne, goljufive, lažne ali v nasprotju z lastniškimi pravicami ali pravicami intelektualne lastnine katerekoli druge osebe; ali (ii) vsebujejo ali promovirajo kakršenkoli virus, črv, trojanskega konja, časovno bombo, zlonamerno programsko opremo ali drugo računalniško programiranje ali kodo, ki je zasnovana ali namenjena poškodovanju, uničevanju, prestrezanju, prenosu, vmešavanju, manipulaciji ali drugemu prekinjanju ali prisvajanju spletnega mesta ali storitev, osebnih podatkov, programske opreme, strežnikov ali podatkov ali omogočanju ali spodbujanju vdora ali podobnega ravnanja;
 3. lažno predstavljali ali napačno predstavljali svojo identiteto ali napačno navajali ali napačno predstavljali svojo povezanost z osebo ali subjektom;
 4. posegali, vdrli, ponarejali, kopirali, spreminjali ali kako drugače pokvarili administracijo, varnost ali pravilno delovanje spletnega mesta ali storitev;
 5. uporabljali robote ali skripte s spletnim mestom;
 6. poskusili z obratnim inženiringom, povratnim sestavljanjem, obratnim prevajanjem, dekompiliranjem, razstavljanjem, prevajanjem ali kako drugače spremeniti, goljufati ali ustvariti napačne rezultate iz katerekoli izvedljive kode, informacij na ali prejetih na spletnem mestu;
 7. imeli zagnano protivirusno ali protivohunsko programsko opremo, ki je nastavljena tako, da preglasi nastavitev piškotkov v spletnem brskalniku;
 8. napačno identificirali pošiljatelja kateregakoli sporočila,poslanega upravljalcu;
 9. spremenili avtorstvo ali izvor elektronske pošte, sporočil ali objave;
 10. lovili ali zbirali osebne zdravstvene podatke o kateremkoli drugem posamezniku, ki uporablja spletno mesto ali storitve; in/ali
 11. kršili ali omogočali kršitev katerekoli avtorske pravice, patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali drugih pravic lastnine, publicitete ali zasebnosti katerekoli stranke, med drugim tudi takih pravic tretjih oseb.

Opozorilo: Če kadarkoli pri uporabi spletnega mesta navedete napačne ali zavajajoče informacije, se lahko na podlagi teh informacij izda recept ali zagotovi izdelek ali storitev, kar bi lahko imelo resne in potencialno smrtno nevarne posledice. Z uporabo spletnega mesta in soglasjem s temi pogoji se strinjate, da nikoli ne boste posredovali lažnih, netočnih ali zavajajočih informacij. Če bi to storili, bi to pomenilo kršitev teh pogojev.

Strinjate se, da boste upravljalca in ponudnike branili, jim povrnili škodo in jih obvarovali pred vsemi zahtevki tretjih oseb, odškodninami in stroški (med drugim tudi pred razumnimi odvetniškimi stroški), ki nastanejo zaradi kakršnihkoli uporabniških podatkov, ki jih naložite na spletno mesto ali prenesete prek njega, ali zaradi kakršnekoli kršitve tega člena 14.

TRDITVE O KRŠITVAH AVTORSKIH PRAVIC

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih in pričakujemo, da bodo enako ravnali tudi uporabniki storitev na spletnem mestu.

Zavračamo kakršnokoli odgovornost ali odgovornost za avtorsko zaščitena gradiva, objavljena na spletnem mestu. Če menite, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, sledite spodnjim postopkom.

Takoj se bomo odzvali na obvestila o domnevnih kršitvah, ki nam bodo sporočena.

Obvestila o domnevnih kršitvah za vsebino, ki je na voljo na spletnem mestu

 1. Če ste lastnik avtorskih pravic, ste pooblaščeni za delovanje v njegovem imenu ali ste pooblaščeni za delovanje na podlagi katerekoli izključne pravice iz avtorskih pravic, prijavite vse domnevne kršitve avtorskih pravic na spletnem mestu ali prek njega tako, da nam pošljete obvestilo ("obvestilo o avtorskih pravicah"), ki je v skladu z naslednjimi zahtevami:
  1. navedite avtorsko zaščitena dela, za katera trdite, da so bila kršena;
  2. navedite gradivo ali povezavo, za katero trdite, da krši pravice (ali je predmet dejavnosti, s katero se kršijo pravice), in dostop do katere je treba onemogočiti, vključno s po potrebi vsaj URL povezave, ki je prikazana na spletnem mestu, kjer se takšno gradivo lahko najde;
  3. navedite svoj poštni naslov, telefonsko številko in, če je na voljo, elektronski naslov;
  4. vključuje obe naslednji izjavi v telesu obvestila o avtorskih pravicah:
   »Izjavljam, da v dobri veri verjamem, da sporne uporabe
   avtorsko zaščitenega gradiva ni odobril lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik
   ali zakon.”
   “Izjavljam, da so informacije v tem obvestilu o avtorskih pravicah točne
   in da sem pod ustreznimi pravnimi sankcijami lastnik ali
   pooblaščen za delovanje v imenu lastnika avtorske pravice ali
   izključne avtorske pravice, ki je domnevno kršena«;
  5. navedite svoje polno uradno ime in svoj elektronski ali fizični podpis; in
  6. nam dostavite to obvestilo o avtorskih pravicah z vsemi izpolnjenimi elementi na naslovu: Pišite nam
INTELEKTUALNA LASTNINA

izjemo vašega elektronskega zdravstvenega kartona obdržimo vse pravice, naslove in interese do spletnega mesta, storitev in vseh informacij, dokumentacije, programske opreme ali drugega gradiva na spletnem mestu ter vseh patentov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk, znamk storitev ali drugih pravic intelektualne lastnine ali lastniških pravic v zvezi z zgoraj navedenim, razen informacij o spletnem mestu, za katere smo prejeli licenco (v tem primeru obdrži ponudnik licence vse pravice, naslove in interese v zvezi z njimi).

Informacije, ki so na voljo prek spletnega mesta in storitev, so last upravljavca. Strinjate se, da ne boste shranjevali, kopirali, spreminjali, reproducirali, ponovno prenašali, distribuirali, razširjali, dajali v najem, dajali v zakup, posojali, prodajali, objavljali, oddajali, prikazovali ali razširjali takih informacij nikomur.

Uporaba, razmnoževanje, kopiranje ali ponovna distribucija naših blagovnih znamk, storitvenih znamk in/ali logotipov je brez našega predhodnega pisnega dovoljenja strogo prepovedana. Prejšnji stavek velja tudi za blagovne in storitvene znamke ter logotipe tretjih oseb, ki so objavljeni na spletnem mestu.

Ničesar na spletnem mestu ne smemo razumeti tako, da implicitno, s popuščanjem, odpovedjo ali kako drugače podeljuje kakršnokoli licenco ali pravico do uporabe katerekoli blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipa, ki prikazana na spletnem mestu, brez pisne odobritve s strani upravljavca ali tretje osebe, ki je lastnik take blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipa. Spletno mesto lahko vsebuje druga obvestila o lastništvu in informacije o avtorskih pravicah, katerih pogoje se strinjate upoštevati.

Izbrišemo lahko vse informacije, ki nam jih posredujete, in za katere po lastni presoji menimo, da so goljufive, žaljive, obrekljive, nespodobne ali kršijo avtorske pravice, blagovno znamko ali druge pravice intelektualne lastnine ali lastninske pravice katerekoli druge osebe ali subjekta .

ODPOVED GARANCIJ

Ne jamčimo, da bo dostop do ali uporaba spletnega mesta nemoten ali brez napak ali da bodo napake na spletnem mestu odpravljene.

Spletno mesto, vključno s kakršnokoli vsebino ali informacijami, ki jih vsebuje, ali katerokoli storitev, povezano s spletnim mestom, je na voljo "tako, kot je", brez kakršnegakoli zastopanja ali garancije, bodisi izrecne ali implicitne.

Za uporabo spletnega mesta, storitev, povezanih s spletnim mestom, in povezanih spletnih mest prevzemate vso odgovornost in tveganje. Odgovorni ste za izvajanje postopkov, ki zadostujejo vašim potrebam po varnostnem kopiranju in varovanju podatkov.

Za garancije v zvezi z izdelki ali storitvami, ki se ponujajo, prodajajo in distribuirajo prek spletnega mesta, veljajo ločeni garancijski pogoji, če obstajajo, ki jih zagotovimo mi ali tretje osebe (vključno z ustreznimi ponudniki) z ustreznimi izdelki ali storitvami ali v povezavi z njimi.

Ne jamčimo, da vam bodo z uporabo storitev napisani kakršnikoli recepti. Potrjujete in razumete, da lahko uporaba ali zloraba izdelkov, pridobljenih prek spletnega mesta, povzroči neželene ali nepričakovane posledice.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI GLEDE UPORABE SPLETNEGA MESTA
POMEMBNO - BODITE POSEBEJ POZORNI NA TO DOLOČBO IN MEJE NAŠE ODGOVORNOSTI ZNOTRAJ NJE. 

Razen kot določa zakon in brez omejitev:

 1. ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz uporabe ali zlorabe kateregakoli izdelka ali storitve, ki je na spletnem mestu ali je na voljo prek njega, vključno s kakršnokoli poškodbo ali škodo katerikoli osebi ali lastnini zaradi malomarnosti ali kako drugače, vključno z neupoštevanjem kakršnihkoli opozorilnih nalepk, pritrjenih na izdelke; in
 2. ne odgovarjamo za dejanja ali opustitve ponudnikov.

Svoje odgovornosti do vas ne izključujemo ali omejujemo, če bi bilo to nezakonito. To vključuje odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, ki jih povzročimo zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih, zastopnikov ali podizvajalcev ali za goljufijo ali lažno zavajanje.

Ne bomo odgovorni, ne glede na to, ali gre za pogodbo, odškodninsko škodo (vključno z malomarnostjo), kršitev zakonske dolžnosti ali kako drugače za:

 1. izgubo ali škodo, ki jo povzročite z vašim posredovanjem netočnih ali nepopolnih informacij;
 2. izgubo vašega čustvenega blagostanja, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnokoli povzročeno zadrego;
 3. izgubo dohodka ali pričakovanega dobička;
 4. izgubo priložnosti;
 5. izgubo dobrega imena ali škodo ugledu;
 6. izgube, ki so jih utrpele tretje osebe; ali
 7. kakršnokoli posredno, posledično, posebno ali zgledno škodo, ki izhaja iz uporabe spletnega mesta ali storitve ali izdelka, ne glede na obliko ukrepanja.

Ne bomo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo (v pogodbi, malomarnosti ali kako drugače), če/za:

 1. ni kršitve pravne dolžnosti skrbnosti, ki vam jo dolgujemo;
 2. izguba ali škoda ni razumno predvidljiva posledica takšne kršitve; ali
 3. kakršnokoli izgubo ali škodo ali povečano tveganje izgube ali škode, ki je posledica vaše kršitve teh pogojev.

skladu s členom 18.2 je naša celostna odgovornost do vas, ne glede na to, ali gre za pogodbo, odškodninsko škodo (vključno z malomarnostjo), kršitev zakonske dolžnosti ali kako drugače, ki izhaja iz ali v zvezi z zagotavljanjem izdelkov ali storitev, omejena na znesek, ki ste ga plačali za tak izdelek ali storitev.

Sprejeli bomo vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe proti nepooblaščeni ali nezakoniti obdelavi vaših osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju osebnih podatkov, vendar ob upoštevanju tega in naših zakonskih obveznosti kot upravljavca podatkov nismo odgovorni za kakršnokoli izgubo podatkov ali nepooblaščen dostop drugih oseb, ki je posledica nepooblaščenega dostopa, napačnega naslova, tehnične napake, tehnične motnje, malomarnosti ali drugih vzrokov.

Zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva (v zakonsko dovoljenem obsegu), med drugim tudi implicitna jamstva o zadovoljivi kakovosti in primernosti za določen namen. Ne jamčimo, da spletno mesto ali obvestila, ki vam jih pošiljamo, ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih sestavin.

Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za dejanja ali opustitve tretjih oseb, med drugim ponudnikov.

Izdelki in storitve so na spletnem mestu na voljo samo za vašo osebno, domačo in zasebno uporabo. Strinjate se, da izdelkov ne boste posredovali nobeni drugi osebi ali uporabljali izdelkov ali storitev v komercialne, poslovne ali preprodajne namene, pri čemer vam ne odgovarjamo za izgubo dobička, izgubo posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti, če izdelke ali storitve uporabljate drugače kot v skladu s temi pogoji.

Ne odgovarjamo za izgubo ali škodo, ki bi nastala, če ne bi obvestili svojega osebnega zdravnika o izdelkih ali storitvah, ki ste jih naročili na spletnem mestu.

NI PRAVIC TRETJIH OSEB

Če v pogojih ni izrecno navedeno drugače, nobena določba ni namenjena podeljevanju pravic ali pravnih sredstev drugim osebam, razen vam, nam in našim povezanim družbam. Nobena določba v pogojih ni namenjena razbremenitvi ali odpravi obveznosti ali odgovornosti tretjih oseb do vas, nas ali ponudnikov.

PRENOS

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete dodeliti, prenesti ali delegirati pogojev ali kateregakoli njihovega dela. Mi lahko svobodno prenesemo, dodelimo ali prenesemo vse ali katerikoli del pogojev in katerekoli pravice ali dolžnosti iz teh pogojev. Pogoji so zavezujoči in koristijo dedičem, naslednikom in dovoljenim prevzemnikom strank.

VELJAVNO PRAVO

Ti pogoji se razlagajo in tolmačijo v skladu z zakonodajo Anglije in Walesa.

Kot potrošnik imate potrošniške pravice, ki vas varujejo v skladu z veljavnimi obveznimi določbami zakonodaje v vaši državi članici stalnega prebivališča.

REŠEVANJE SPOROV

Za vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz teh pogojev ali so kakorkoli povezani s temi pogoji ali vašo uporabo spletnega mesta, vključno s storitvami med vami in nami, so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.

V zvezi z vašimi pravicami potrošnika, so pristojna sodišča Anglije in Walesa ali države članice, v kateri prebivate.

Če nas kontaktirate, se bomo v dobri veri potrudili rešiti vse težave, ki jih imate s spletnim mestom, vključno z izdelki in storitvami, naročenimi ali kupljenimi prek spletnega mesta, vendar ne omejeno nanje.

Vendar se zavedamo, da lahko pride do redkih primerov, ko težave ne bomo mogli rešiti v vaše zadovoljstvo. Mi in vi bomo poskušali doseči dogovor o rešitvi zahtevka v tridesetih (30 dneh po prejemu obvestila.

Upoštevajte, da vam lahko spletna stran Evropske komisije (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) pomaga najti rešitev za vašo potrošniško težavo z ustreznimi možnostmi.

VIŠJA SILA

Šteje se, da ne kršimo teh pogojev ali nismo odgovorni za nobeno kršitev teh pogojev ali naše politike zasebnosti zaradi kakršnihkoli dogodkov ali pojavov, na katere nimamo razumnega vpliva, med drugim zaradi višje sile, terorizma, vojne, invazije, napaj v javnih omrežjih, pomanjkanja električne energije, potresov ali poplav, državljanskih nemirov, stavk, požara ali drugih nesreč.

PRENEHANJE

Pridržujemo si pravico, da vam zavrnemo dostop do celotnega ali dela spletnega mesta ali da prekinemo vaš dostop do celotnega ali dela spletnega mesta, če imamo zaradi vašega vedenja utemeljen razlog za to. To velja zlasti v primeru, če kršite veljavne zakone ali pogodbena določila.

Ne glede na takšno omejitev ali ukinitev boste do takrat še naprej imeli dostop do izdelkov ali storitev, ki ste jih kupili.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da nas in vse naše povezane družbe branite, odškodujete in varujete pred vsemi pravicami, zahtevami, izgubami, obveznostmi, odškodninami, zahtevki, vzroki za tožbe, ukrepi in tožbami (ne glede na to, ali gre za zakon ali pravico), pristojbinami, stroški in odvetniškimi honorarji katerekoli vrste, ki neposredno ali posredno izhajajo iz ali so povezani z:

 1. vašo uporabo ali zlorabo spletnega mesta, izdelkov, storitev ali kakršnihkoli informacij, objavljenih na spletnem mestu;
 2. vašo kršitvijo pogojev ali politike zasebnosti;
 3. vsebino ali vsebino kakršnihkoli informacij, ki jih posredujete nam ali kateremukoli ponudniku ali predstavniku službe za pomoč strankam; ali
 4. kakršnokoli vaše malomarno ali protipravno dejanje ali opustitev pri uporabi ali zlorabi spletnega mesta, izdelkov, storitev ali kakršnihkoli informacij na spletnem mestu, med drugim tudi kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, pravic zasebnosti ali malomarno ali protipravno ravnanje.
REVIZIJE POGOJEV

Po lastni presoji si pridržujemo pravico, da kadarkoli spremenimo te pogoje z objavo na spletnem mestu. Zato morate občasno obiskati to stran in pregledati veljavne pogoje, da boste seznanjeni z vsemi spremembami, ki vas zavezujejo. Zato se strinjate, da boste pogoje pregledali vsakič, ko dostopate do spletnega mesta, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami teh pogojev. Datum zadnje spremembe teh pogojev je naveden na vrhu teh pogojev.

Vsaka uporaba spletnega mesta po takšnih spremembah se bo štela za vaše strinjanje z njimi.

Če se ne strinjate s posodobljenimi pogoji, morate izbrisati svoj račun uporabniški račun (račun pacienta”).

PRAVICA DO POZABE

Po izbrisu vašega uporabniškega računa bomo izbrisali vse podatke, ki jih imamo o vas.

Vendar so ponudniki in tudi upravitelj po zakonu zavezani, da hranijo kopijo vaše zdravstvene kartoteke za določen čas, ki se lahko razlikuje.

SPLOŠNO

Če sodišče ali drugo pristojno sodišče ugotovi, da katerakoli od določb pogojev ni izvršljiva, se takšne določbe omejijo ali odpravijo v najmanjšem potrebnem obsegu, tako da ti pogoji sicer ostanejo v celoti veljavni in učinkoviti.

Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med nami glede vsebine tega sporazuma.

Nekatere določbe teh pogojev se lahko nadomestijo z izrecno določenimi pravnimi obvestili ali pogoji, ki se nahajajo na določenih straneh spletnega mesta.

Informacije o avtorskih pravicah/blagovnih znamkah. Avtorske pravice © HR Healthcare Limited. Vse pravice pridržane. Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (»znamke«), ki so prikazane na spletnem mestu, so naša last ali last tretjih oseb. Brez našega predhodnega pisnega soglasja ali soglasja tretje osebe, ki je lahko lastnik teh znamk, teh znamk ne smete uporabljati.

Samo za namene členov 14(2)(c) in 28 Direktive Sveta 2006/112/ES (o skupnem sistemu davka na dodano vrednost) in enakovredne domače zakonodaje ter ob upoštevanju vseh drugih zakonskih zahtev, določenih v oz. v skladu s temi pogoji, se šteje, da vam upravljalec dobavlja izdelke in storitve, in v skladu s tem se šteje, da so ponudniki te izdelek in storitve dobavili upravljalcu.

 

KAKO NAS KONTAKTIRATI

Če želite vložiti pritožbo glede spletnega mesta, nas kontaktirajte.

Če morate iz kakršnegakoli razloga stopiti v stik z nami, je najlažji način, da nas kontaktirate neposredno na:

 1. e-pošto na pomocstrankam-si@treated.com; ali
 2. Kadar je v teh pogojih navedena pisna komunikacija, se šteje, da to vključuje komunikacijo, ki smo jo opravili prek sporočila na zaslonu, obvestila, polja s pozivom ali druge komunikacije ali informacij, ki vam jih posredujemo prek spletnega mesta ali po e-pošti z uporabo elektronskega naslova, ki ste nam ga posredovali za komunikacijo z vami. Določbe te klavzule ne veljajo za zahteve vročitve kakršnihkoli dokumentov v sodnih postopkih.
Prevajanje

Ta pravilnik je prvotno sestavljen v angleškem jeziku in je preveden v slovenski jezik. Če pride do nasprotja ali neskladja v prevodu katerekoli določbe med slovensko različico te politike zasebnosti in različico v angleškem jeziku, prevlada angleška različica.

Pomagamo vam izbrati boljše.

Predlagaj zdravljenje

V kolikor iščete določeno zdravljenje ali stanje, nam o tem povejte in poiskali bomo za vas.

O vaši težavi vas lahko obvestimo po e-pošti, vendar se lahko od teh sporočil kadarkoli odjavite.

Povejte nam o težavi

Sprejmem pogoje uporabe.
O vaši težavi vas lahko obvestimo po e-pošti, vendar se lahko od teh sporočil kadarkoli odjavite.

Vprašajte ali predlagajte nekaj.

Tukaj pošljite svoje vprašanje ali nam spročite, če ste na naši strani naleteli na težavo.

O vašem vprašanju vas lahko obvestimo po e-pošti, vendar se lahko od teh sporočil kadarkoli odjavite.
4.7

Naša povprečna ocena na podlagi 16375 mnenj.

Dodaj zdravljenje za primerjavo

Odgovorili vam bomo v kratkem. Trudimo se, da na vsa vprašanja odgovorimo v enem dnevu.

Prijavljeni ste na naše e-novice. Spremljajte svoj poštni predal za najnovejša sporočila.

news-letter

Naročite se na naše e-novice za najnovejše informacije o in še več.

S klikom na "Naroči zdaj" se strinjate z našo Politiko zasebnosti.